تشخیص مدل های مختلف آیفون


آیکنمدلسال تولیدشماره مدلظرفیت(گیگابایت)کد فریمور
iPhone 5s GSM2013A1533 و A145316, 32 , 64iPhone6,1
iPhone 5s GSM,CDMA2013A1457 و A153016, 32 , 64iPhone6,2
iPhone 5c GSM2013A1532 و A145616, 32iPhone5,3
iPhone 5c GSM,CDMA2013A1507 و A152916, 32iPhone5,4
iPhone 5 GSM
2012A142816, 32 , 64iPhone5,1
iPhone 5 GSM,CDMA2012A142916, 32 , 64iPhone5,2
iPhone 4S2011A138716, 32 , 64iPhone4,1
iPhone 4 CDMA2011A13498 , 16 , 32iPhone3,3
iPhone 4 GSM2010A13328 , 16 , 32iPhone3,1
iPhone 3GS2009A13038 , 16 , 32iPhone2,1
iPhone 3G2008A12418 , 16iPhone1,2
iPhone2007A12034 , 8 , 16iPhone1,1

تشخیص مدل های مختلف آیپد


آیکنمدلسال تولیدشماره مدلظرفیت(گیگابایت)کد فریمور
iPad Air Wi-Fi + Cellularاواخر 2013A147516, 32 , 64 , 128iPad4,2
iPad Air Wi-Fiاواخر 2013A147416, 32 , 64 , 128iPad4,1
iPad mini with Retina display Wi-Fi + Cellularاواخر 2013A149016, 32 , 64 , 128iPad4,5
iPad mini with Retina display Wi-Fiاواخر 2013A148916, 32 , 64 , 128iPad4,4
iPad mini Wi-Fiاواخر 2012A143216, 32 , 64iPad2,5
iPad mini Wi-Fi + Cellularاواخر 2012A145416, 32 , 64iPad2,6
iPad mini Wi-Fi + Cellular-MMاواخر 2012A145516, 32 , 64iPad2,7
iPad 4th Wi-Fiاواخر 2012A145816, 32 , 64 , 128iPad3,4
iPad 4th Wi-Fi + Cellularاواخر 2012A145916, 32 , 64 , 128iPad3,5
iPad 4th Wi-Fi + Cellular-MMاواخر 2012A146016, 32 , 64 , 128iPad3,6
iPad 3rd Wi-Fiاوایل 2012A141616, 32 , 64iPad3,1
iPad 3rd Wi-Fi + Cellular-VZاوایل 2012A140316, 32 , 64iPad3,2
iPad 3rd Wi-Fi + Cellularاوایل 2012A143016, 32 , 64iPad3,3
iPad 2 Wi-Fi2011A139516, 32 , 64iPad2,1
iPad 2 GSM2011A139616, 32 , 64iPad2,2
iPad 2 CDMA2011A139716, 32 , 64iPad2,3
iPad 2 (Wi-Fi Only, iPad2,4)2012A139516, 32 , 64iPad2,4
iPad Wi-Fi + 3G2010A133716, 32 , 64iPad1,1
iPad Wi-Fi2010A121916, 32 , 64iPad1,1